Pivovary Lobkowicz

Pivovary Lobkowicz, a.s. är ett tjeckiskt kooperativ som strävar efter att återuppbygga traditionerna för tjeckisk bryggeriindustri.
De försöker bevara och vidareutveckla små och medelstora bryggerier med tonvikt på deras egen region. Deras mål är att erbjuda kunderna ett brett utbud av ölmärken som skiljer sig från varandra genom sitt stora spektrum av bra kvalitet och traditionell bryggkonst.

"Våra bryggerier erbjuder sina kunder ett brett sortiment av öl som produceras av hög kvalitet och säljs lokalt samt exporteras till flera olika länder.
Vi producerar förstklassig öl, och använder oss av kvalitetsråvaror för produktion, vilket inkluderar utmärkt vatten från våra egna källor, korn som odlas i en ekologiskt ren region, välkända tjeckiska humlesorter från Žatec och odlad jäst. Våra bryggerier är så kallade "små och medelstora" och strategin för vår produktion ligger i bevarande av produktion av den typiska tjeckiska ölen."