Forestal Arauco

Forestal Arauco är en av de största mark- och skogsägarna i Chile med stort fokus på hållbarhet. År 2007 förvärvades vingården Cucha Cucha och ett omfattande kvalitetsarbete satte igång, man lät även uppföra en vinbutik där lokala små producenter får sälja sina viner. 2014 lanserades de första vinerna under namnet Cucha Cucha. Vingården om 130 hektar har full solexponering hela dagarna och ligger endast 20 km från kusten vilket skänker svalka.